$\sqrt[]{(3 -\sqrt[]{12})^2 }$ giúp với ạ

Question

$\sqrt[]{(3 -\sqrt[]{12})^2 }$
giúp với ạ

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-07-24T19:49:12+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:50:17+00:00

  Đáp án:

  `sqrt{(3-sqrt{12})^2}=sqrt{12}-3`

  Giải thích các bước giải:

  `sqrt{(3-sqrt{12})^2}`
  `=|3-sqrt{12}|`
  `=sqrt{12}-3(text{vì }\quadsqrt{9}<sqrt{12} \quad\text{nên}\quad|3-sqrt{12}|=-(3-sqrt{12})=-3+sqrt{12}=sqrt{12}-3)`
  Giải thích:
  `sqrt{A^2}=|A|`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )