Stamps. Cats. Weeds. Clubs. Trọng tâm là s.

Question

Stamps. Cats. Weeds. Clubs.
Trọng tâm là s.

in progress 0
Hailey 6 ngày 2021-12-04T07:40:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:42:14+00:00

  sai đề nha

  0
  2021-12-04T07:42:19+00:00

  Bài này sai đề

  Stamps và Cats đọc giống nhau  ( đọc là /z/ )

  Weeds và Clubs đọc giống nhau  ( đọc là /s/)

  #Kunchan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )