STT Cây Dạng thân Dạng rễ Kiểu lá Gân lá Quả (nếu có) Môi trường sống 1 Cải 2 Cây tre 3 Lục bình 4 Cây mẫu đơn 5 cây liên

Question

STT Cây Dạng thân Dạng rễ Kiểu lá Gân lá Quả (nếu có) Môi trường sống
1 Cải
2 Cây tre
3 Lục bình
4 Cây mẫu đơn

5 cây liên
6
Cây hoa huỳnh
giúp mik với mik hứa vote làm hết câu

in progress 0
Iris 1 năm 2021-10-02T14:53:02+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T14:54:07+00:00

  1 Cải          thân cỏ ;rễ chùm;hình mạng;ko quả;sống  trên cạn

  2 Cây tre    thân cột;rễ cọc;hình song song;ko quả;sống trên cạn

  3 Lục bình  thân cỏ;ko rễ;lá hình mạng;ko quả;dưới nước

  4 Cây mẫu đơn thân cột;rễ cọc;lá hình mạng;ko quả;trên cạn

  câu 56 ko biết n

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )