sự ảnh hưởng của việc liên xô và đông âu tan rã đối với thế giới

Question

sự ảnh hưởng của việc liên xô và đông âu tan rã đối với thế giới

in progress 0
Adeline 4 giờ 2021-09-07T10:56:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T10:58:43+00:00

    – Khiến cho tổ chức hiệp ước Vác-sa-va, hội đồng tương trợ kinh tế SEV giải thể

     Được coi là là thảm họa địa chính trị tồi tệ nhất thế kỷ XX, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin bị thách thức nghiêm trọng, gây xáo trộn mạnh về tư tưởng không chỉ đối với các đảng Cộng sản mà còn với nhiều đảng phái chính trị khác.

    – Kết thúc sự tồn tại của hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )