Sự bay hơi nhanh hay chậm của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào? (Cấm copy trên mạng. Bạn nào ko copy trên mạng mk sẽ vote 5*)

Question

Sự bay hơi nhanh hay chậm của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào? (Cấm copy trên mạng. Bạn nào ko copy trên mạng mk sẽ vote 5*)

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-08T17:07:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:08:12+00:00

  Đáp án:

  Sự bay hơi nhanh hay chậm của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố:

  + Gió.

  + Diện tích mặt thoáng. 

  + Nhiệt độ môi trường xung quanh.

  Ngoài ra, các chất lỏng khác nhau có tốc độ bay hơi khác nhau.

  0
  2021-10-08T17:08:36+00:00

  Sự bay hơi nhanh hay chậm của 1 chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, sức gió môi trường và  `S` mặt thoáng của bề mặt chất lỏng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )