Sự biến đổi của chất ? Điều kiện để kim loại thủy tinh từ thể rắn sang thế lỏng ?

Question

Sự biến đổi của chất ? Điều kiện để kim loại thủy tinh từ thể rắn sang thế lỏng ?

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-10T17:17:50+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T17:19:02+00:00

  Đáp án:Sự biển đổi của chất là sự biến đổi từ thể này sang thể khác của một chất.

  Điều kiện để kim loại thủy tinh tự thể rắn sang thể lỏng là nung kim loại thủy tinh đó lên

   

   

  0
  2021-09-10T17:19:10+00:00

  Bạn tham khảo :

  Sự biến đổi của chất là sự thay đổi hình dạng của thể này sang thế khác của chất đó .

  Điều kiện để kim loại thủy tinh từ thể rắn sang thế lỏng  : 

  +  Phải có nhiệt độ cao 

  + Nung nóng thủy tinh lên

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )