Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á thể hiện ở

Question

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á thể hiện ở

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-07-28T13:26:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:27:57+00:00

  Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp,tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP

  0
  2021-07-28T13:28:06+00:00

  ^^Hiler

  Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á thể hiện ở ? 

  – Tốc độ tăng trưởng kinh tế

  – Cơ cấu các ngành 

  – Sự đổi mới của công nghệ 

  – Trình độ dân trí

  Xin hay nhất ạ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )