Sự co giãn vì nhiệt của các chất nói chung có đặc điểm gì ?

Question

Sự co giãn vì nhiệt của các chất nói chung có đặc điểm gì ?

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-20T00:47:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:48:58+00:00

  Đáp án:

  Điểm chung của sự co dãn vì nhiệt của các chất nói chung là: các chất nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  0
  2021-09-20T00:49:30+00:00

  Điểm chung của sự co dãn vì nhiệt của các chất nói chung là: các chất nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )