sự di dân và bùng nổ đô thị ở đới nóng diễn ra như thế nào ?

Question

sự di dân và bùng nổ đô thị ở đới nóng diễn ra như thế nào ?

in progress 0
Mary 1 năm 2021-10-16T12:52:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:53:08+00:00

  Tình trạng di dân ngày càng tăng

  Nguyên nhân:

  -chiến tranh

  -hạn hán

  -nghèo đói

  -kinh tế chậm phát triển

  Biện pháp khắc phục:

  -làm giảm di dân tự do, và lập tổ chức di dân có kế hoạch để đảm bảo kinh tế phát triển,…………..

  0
  2021-10-16T12:53:25+00:00

  – Đới nóng là nơi có làn sóng di dân và tốc độ đô thị hóa cao.

  – Nguyên nhân di dân rất đa dạng:

  + Di dân tự do (bị thiên tai, chiến tranh, xung đột sắc tộc, nghèo đói, tìm kiếm việc làm …).

  + Di dân có kế hoạch( nhằm phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng núi, ven biển).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )