sự đóng xoắn của nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào có tác dụng gì

Question

sự đóng xoắn của nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào có tác dụng gì

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-08-28T07:01:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:03:14+00:00

  Đáp án:

  A. thuận lợi cho sự tự nhân đôi của NST.

  B.thuận lợi cho sự phân li của NST.

  C.thuận lợi cho sự tập hợp các NST tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-28T07:03:38+00:00

  – Giúp những sợi tơ vô sắc, sau khi đã đính vào tâm động của NST, việc kéo NST về cực của tế bào dễ dàng hơn.

  – Nếu như không đóng xoắn như vậy, NST có thể bị đứt hoặc dân chéo vào nhau trong khi di chuyển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )