Sự giông nhau cơ bản giữa virut máy tính và virut sinh học ở điểm nào : A. Có khả năng gây hại cho máy tính B. Có khả năng xáo dữ liệu C. Có khả năn

Question

Sự giông nhau cơ bản giữa virut máy tính và virut sinh học ở điểm nào :
A. Có khả năng gây hại cho máy tính
B. Có khả năng xáo dữ liệu
C. Có khả năng tự nhân bản
D. Có khả ằng gây hại cho con người
Giải nhanh đúng 5sao 1cám ơn

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-08-23T19:01:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:03:14+00:00

  C.có khả năng nhân bản

  0
  2021-08-23T19:03:17+00:00

  C. Có khả năng tự nhân bản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )