sự giống nhau về tốc độ phát triển kinh tế của các nước đông nam á giúp mình với

Question

sự giống nhau về tốc độ phát triển kinh tế của các nước đông nam á giúp mình với

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-08-03T23:10:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:11:51+00:00

  Sự giống nhau về tốc độ phát triển kinh tế của các nước đông nam á giúp mình với ? 

  + Nền nông nghiệp là chủ yếu 

  + Công nghiệp tương đối kém cạnh

  + Chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

  + Phát triển nhất là Việt Nam 

  Xin hay nhất ạ 

  0
  2021-08-03T23:11:59+00:00

  sự giống nhau về tốc độ phát triển kinh tế của các nước đông nam á :

  – cùng nằm trong môi trường nhiệt đới gió mùa.

  – Cùng có trồng lúa nước.

  -Cùng có lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng bào.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )