Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc Mn giúp mk vs ạ Mk cảm ơn nhaa

Question

Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc
Mn giúp mk vs ạ
Mk cảm ơn nhaa

in progress 0
Valerie 20 phút 2021-09-18T11:17:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T11:18:52+00:00

  Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc khi chế độ tư sản và bọn chủ quyền và khi các lĩnh vực bị suy yếu hết thì phong kiến Trung Quốc bắt đầu và phát triển từ đây .

  ~CHÚC BẠN HỌC TỐT~

  0
  2021-09-18T11:19:19+00:00

  – Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành từ thế kỉ III TCN và được xác nhận vào thời Hán.
  Mình xin hay nhất nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )