Sự hình thành phản xạ có điều kiện cần tới điều kiện là kích thích có điều kiện phải tác động trước với kích thích không điều kiện có sự kết hợp giữa

Question

Sự hình thành phản xạ có điều kiện cần tới điều kiện là
kích thích có điều kiện phải tác động trước với kích thích không điều kiện
có sự kết hợp giữa 1 kích thích có điều kiện và 1 kích thích không điều kiện
kích thích không điều kiện phải tác động trước kích thích có điều kiện một thời gian ngắn
kích thích có điều kiện phải tác động sau kích thích không điều kiện
Trong thí nghiệm của I.P. Paplop hình thành PXCĐK thì kích thích có điều kiện và kích thích không điều kiện ở đây là
Ánh đèn và khay cơm
Ánh đèn và tuyến nước bọt
Vùng thị giác ở thùy chẩm và vùng ăn uống ở vỏ não
Khay cơm và ánh đèn
Ở người sự học tập, rèn luyện, xây dựng hay thay đổi các thói quen là kết quả của
quá trình hình thành và ức chế phản xạ không điều kiện
quá trình ức chế phản xạ có điều kiện
quá trình hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện
quá trình hình thành các phản xạ không điều kiện
Mục khác:
Loại tế bào nào dưới đây không phải là tế bào thụ cảm thị giác ?
Tế bào nón
Tế bào que
Tất cả các phương án còn lại
Tế bào hạch
Trong các đối tượng dưới đây, đối tượng nào có thời gian ngủ mỗi ngày nhiều nhất ?
Trẻ sơ sinh
Trẻ vị thành niên
Người cao tuổi
Thanh niên

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-27T10:05:16+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:06:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sự hình thành phản xạ có điều kiện cần tới điều kiện là 

  -> có sự kết hợp giữa 1 kích thích có điều kiện và 1 kích thích không điều kiện

  Trong thí nghiệm của I.P. Paplop hình thành PXCĐK thì kích thích có điều kiện và kích thích không điều kiện ở đây là

  -> Vùng thị giác ở thùy chẩm và vùng ăn uống ở vỏ não

  Ở người sự học tập, rèn luyện, xây dựng hay thay đổi các thói quen là kết quả của quá trình

  ->quá trình hình thành các phản xạ không điều kiện

  Loại tế bào nào dưới đây không phải là tế bào thụ cảm thị giác ?

  ->tế bào hạch

  Trong các đối tượng dưới đây, đối tượng nào có thời gian ngủ mỗi ngày nhiều nhất ?

  -> Trẻ sơ sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )