Sự hình thành và phát triển của tổ chức ASEAN.z (Giúp em với ạ)

Question

Sự hình thành và phát triển của tổ chức ASEAN.z
(Giúp em với ạ)

in progress 0
Vivian 8 phút 2021-09-09T13:15:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:16:25+00:00

  Sự thành lập: ngày 8 tháng 8 năm 1967 hiệp hội các quốc gia Đông Nam á viết tắt là asean được thành lập tại băng cốc Thái Lan với sự tham gia của 5 nước Thái Lan Indonesia Malaysia Singapore và Philippines

  Các văn kiện quan trọng

  tuyên bố băng cốc tháng 8 năm 1967 xác định mục tiêu hợp tác kinh tế văn hóa Duy trì sự hòa bình và ổn định trong khu vực

  Hạn chế sự can thiệp của các nước khác đến khu vực

  hiệp ước Bali tháng 2 năm 1996 xác định nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa các thành viên

  Từ ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10

  đến những năm 90 tình hình Đông Nam á không ổn định các nước lần lượt gia nhập ASEAN như đru nây 1984 Việt Nam 1995 Lào và Myanmar 1997 và Campuchia 1999

  Hiện nay ASEAN là tổ chức có uy tín trên thế giới xây dựng Đông Nam á là khu vực hòa bình ổn định và phát triển

  0
  2021-09-09T13:16:31+00:00

  a. Hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN:

        ASEAN ra  đời vào nữa sau những năm 60 của thế kỉ XX, trong bối cảnh các nước trong khu vực:

         – Sau khi giành được độc lập, nhiều nước trong khu vực cần có sự hợp tác cùng nhau trong cùng phát triển.

         – Muốn hạn chế chế ảnh hưởng của các cường quốc ngoài đối với khu vực,nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược VN của Mĩ ngày càng tỏ rõ ko tránh khỏi thất bại cuối cùng.

         – Trên thế giới xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác mang tính khu vực: Khối thị trường chung châu Âu(EEC), cổ vũ các nước ĐNA tìm cách liên kết với nhau.

         – 8.8.1967 Hiệp hội các quốc gia ĐNA (ASEAN) được thành lập tại Băng cốc (Thái Lan) với 5 nước đầu tiên : Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan và Xingapo.

  * Mục tiêu của ASEAN : là tiến hành sự hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển kt và văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

  b.  Quá trình phát triển:

     + Từ 1967 – 1975: ASEAN là tổ chức non trẻ , hợp tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế

     + Từ 1976 đến nay: ASEAN có sự khởi sắc :

      – 2/ 1976 Hội nghi cấp cao họp tại Ba li (Indonesia) ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (Hiệp ước Bali).

  hội.

         – Quan hệ giữa các nước ĐD và ASEAN bước đầu được cải thiện. Hai nhóm nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Kinh tế ASEAN tăng trưởng.

        – Năm 1984 Brunây gia nhập và trở thành thành viên thứ 6 của ASEAN. Sau đó lần lượt VN( 1995) , Lào và Miama( 1997), Campuchia ( 1999)

        => ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác KT, VH nhằm xây dựng  Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định để cùng phát triển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )