sự hình thành vua Lê-chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và chua Nguyễn ở Đàng Trong diễn ra như thế nào

Question

sự hình thành vua Lê-chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và chua Nguyễn ở Đàng Trong diễn ra như thế nào

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-07-25T21:43:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:44:47+00:00

  *sự hình thành vua Lê-chúa Trịnh ở Đàng Ngoài:

  -Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thanh, nắm toàn bộ binh quyền

  →Chính quyền Đàng Ngoài được thành lập:

  *sự hình thành chúa Nguyễn ở Đàng Trong:

  Sau khi Nguyễn Kim chết, con thứ là Nguyễn Hoàng được cử vào trấn thủ Thuận Hoa,s Quảng Nam

  →Chính quyền Đàng Trong được thành lập.

  0
  2021-07-25T21:45:02+00:00

  Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Hậu Lê lập ra nhà Mạc. Năm 1533, tướng cũ của nhà Lê là Nguyễn Kim lập con vua Lê Chiêu Tông lên ngôi, tức là Lê Trang Tông. Năm 1545, Nguyễn Kim bị sát hại, con rể là Trịnh Kiểm lên thay. Để nắm trọn binh quyền, Trịnh Kiểm đầu độc giết con cả của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Em Uông là Hoàng lo sợ bị anh rể hại, nên nghe theo lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm, xin vào trấn thủ Thuận Hóa. Trịnh Kiểm cho rằng đất ấy là nơi xa xôi, hoang vu nên đồng ý cho đi, nhằm mục đích mượn tay quân Mạc giết Hoàng. Tuy nhiên, không những đánh bại quân Mạc, Nguyễn Hoàng còn lấy được lòng dân Thuận Hóa. 2 thế lực đánh nhau liên miên, không phân thắng bại nên đã lấy sông gianh ngăn cách

  ⇒ hình thành vua Lê-chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và chua Nguyễn ở Đàng Trong

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )