Sự hợp tác để phát triển kinh tế xã hội của các nước ASEAN không biểu hiện qua nội dung nào sau đây 1 nước phát triển hơn giúp đỡ cho các nước thành

Question

Sự hợp tác để phát triển kinh tế xã hội của các nước ASEAN không biểu hiện qua nội dung nào sau đây
1 nước phát triển hơn giúp đỡ cho các nước thành viên
2. Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông
3. Xây dựng các tuyến đường giao thông
4. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2021-07-29T11:06:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:07:52+00:00

  Đáp án: 4. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực

  0
  2021-07-29T11:08:09+00:00

  4. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực

  Các nước thành viên không sử dụng tiền chung

  VD:Bạt thái,SGD,riel,……..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )