sự kết hợp của các nst kép tương đồng là hoạt động của này ở kỳ nào

Question

sự kết hợp của các nst kép tương đồng là hoạt động của này ở kỳ nào

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-09-01T05:32:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:33:41+00:00

  Sự kết hợp của các nhiễm sắc thể kép tương đồng là hoạt động ở kì đầu 1 của giảm phân 1

   

  0
  2021-09-01T05:34:08+00:00

  Giảm phân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )