Sự khác biệt giữa nhà nước XHCN và nhà nước chuyên chế phong kiến

Question

Sự khác biệt giữa nhà nước XHCN và nhà nước chuyên chế phong kiến

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-10-13T05:35:05+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:36:09+00:00

  Nhà nước XHCN là nhà nước mọi người đều có quyền bình đẳng do dân vì dân

  Nhà nước chuyên chế pk là nhà nc vua có vị trí tối cao nắm mọi quyền hành 

  0
  2021-10-13T05:36:25+00:00

  xã hội chủ nghĩa :- các chức  quyền của nhà nước đều do dân bầu ra

                               – luật lề không nghiêm khắc

                               – có nền kinh tế phát triển không dựa vào nông nghiệp

                               – không phải đi làm không công phục vụ các người có chức lớn

                               – có đa dạng các nghành nghề khác nhau

                               – có các quyền hạn khác nhau

                               – có quân đội mạnh mẽ tân tiến

  nhà nước chuyên chế phong kiến: – các chức quyền theo tục cha truyền con nối 

                                                         – luật lệ nghiêm khắc đặc biệt với phụ nữ

                                                         – có nền kinh tế phát triện dựa vào nông nghiệp

                                                         – phải đi làm không công cho vua chúa như khi vau muốn xây đền đài

                                                          – có nghề nông là chủ yếu

                                                          – không được hưởng các quyền hạn khác nhau

                                                          – quân đọi tuy mạnh nhưng lạc hậu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )