sự khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc của châu phi và châu á

Question

sự khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc của châu phi và châu á

in progress 0
Hadley 2 năm 2021-08-23T18:53:21+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:55:15+00:00

  Khác nhau: 

   * phong trào giải phóng ở châu phi:

   –  thời gian giành độc lập: Giành độc lập từ sau năm 1945

   – Hình thức đấu tranh: Chủ yếu là đấu tranh chính trí hợp pháp

   – mục tiêu đấu tranh: chống chủ nghĩa thực dân cũ, chống chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai, chống cái nước đế quốc trực tiếp can thiệp vào Châu Phi để giành độc lập

   * phong trào giải phóng dân tộc chây Á:

   – thời gian: Từ năm 1945 giành độc lập, nhưng sau đó tình hình không ổn định vì các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc

  – hình thức đấu tranh: đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

  – mục tiêu đấu tranh: chống các nước đế quốc trực tiếp xâm lược và giành độc lập

  Bạn yên tâm nhaaa, này nằm trong đề cương ôn thi sử trường mình á=)))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )