Sự khác nhau giữa đẳng cấp và giai cấp=))

Question

Sự khác nhau giữa đẳng cấp và giai cấp=))

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-18T10:56:32+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T10:57:46+00:00

  đẳng cấp là Tập đoàn người có địa vị xã hội như nhau, được pháp luật thừa nhận, hợp thành thứ bậc tách biệt với các tập đoàn khác trong chế độ nô lệ và phong kiến ở một số nước.

  Giai cấp là đề cập đến các thứ bậc khác nhau phân biệt giữa các cá nhân hoặc các nhóm người trong các xã hội hoặc các nền văn hóa.

  0
  2021-09-18T10:57:54+00:00

  Đẳng cấp : Là ng có địa vị , đc được pháp luật công nhận, tách biệt với chế độ nô lệ và phong kiến ở một số nước

  Giai cấp :là bộ phận  chủ nghĩa duy vật giai cấp là phạm trù kinh tế – xã hội có tính chất lịch sử giai  cấp chỉ tồn tại trong những lịch sử nhất định của sự phát triển chính trị kinh tế , sản xuất 

  ~Mun~

  Cho mk ctlhn nhoa

  Mơn bn nhìu nhoa !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )