sự khác nhau giữa owing to và because là gì

Question

sự khác nhau giữa owing to và because là gì

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-07-24T18:33:02+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-24T18:34:08+00:00

    Theo  nghĩa :“due to” bổ nghĩa cho danh từ , “because of” sẽ bổ nghĩa cho động từ.  Điểm khác biệt này đã tạo ra sự khác biệt của cách dùng của 2 từ này. Nếu  “due to” đi sau động từ thì động từ  cần phải có to be. Tuy nhiên nếu dùng owing to hoặc because of thì động từ  hổng cần to be nha.

    xin hay nhứt nhó!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )