Sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật

Question

Sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật

in progress 0
Arya 5 tháng 2021-07-13T02:42:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:44:03+00:00

  Quần thế người có những đặc điểm sinh học như những quẩn thể sinh vật khác.

  Ngoài ra, quần thể người còn có những đặc trưng kinh tế – xã hội mà quần thế sinh vật khác không có. Sự khác nhau đó là do con người có lao động và tư duy nên có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.

  0
  2021-07-13T02:44:07+00:00

  Quần thế người có những đặc điểm sinh học như những quẩn thể sinh vật khác.

  Ngoài ra, quần thể người còn có những đặc trưng kinh tế – xã hội mà quần thế sinh vật khác không có. Sự khác nhau đó là do con người có lao động và tư duy nên có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )