sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi

Question

sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi

in progress 0
Jade 2 tuần 2021-11-28T13:08:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:09:59+00:00

  Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ: ở thủy tức khi trưởng thành chồi tách ra để sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển để tạo thành tập đoàn.

  0
  2021-11-28T13:10:07+00:00

  Đáp án:

  ở thủy tức trưởng thành chồi sẽ tách ra và sống độc lập.Nhưng còn ở san hô thì chồi dính vào cơ thể mẹ tiếp tục phát triển tạo thành tập đoàn

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )