sự khác nhau giữa sông và hồ?giá trị của ngòi?

Question

sự khác nhau giữa sông và hồ?giá trị của ngòi?

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-09-01T03:39:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:40:16+00:00

   * Sự khác nhau gữa sông và hồ là:

  -Sông: là dòng chảy thường xuyên trên bề mặt lục địa.

  -Hồ: là khoảng nước đọng rộng và sâu ở trên bề mặt lục địa.

   * Giá trị của sông ngòi là:

  -Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất.

  -Đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản.

  -Làm thủy điện, du lịch.

  -Bồi đáp phù sa cho các đồng bằng.

  0
  2021-09-01T03:40:19+00:00

  -Sông và hồ khác nhau như sau:

  +Sông là dòng chảy thường xuyên còn hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu

  +Sông có lưu vực xác định còn hồ thường không có diện tích nhất định

  -Giá trị của ngòi:

  +Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

  +Xây dựng các nhà máy thủy điện.

  + Bồi đắp phù sa, mở rộng đồng bằng về phía biển.

  + Khai thác và nuôi trồng thủy sản.

  + Phát triển du lịch.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )