Sự không phân li trong một cặp nhiễm sắc thể nào đó trong giảm phân ở cơ thể lưỡng bội tạo ra giao tử: Sinh học 12

Question

Sự không phân li trong một cặp nhiễm sắc thể nào đó trong giảm phân ở cơ thể lưỡng bội tạo ra giao tử:
Sinh học 12

in progress 0
Aubrey 3 tuần 2021-11-21T04:10:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:11:53+00:00

  Dưới tác động của các tác nhân vật lí (tia phóng xạ, thay đối nhiệt độ đột ngột…) hoặc tác nhân hoá học (cônsixin…) vào tế bào trong quá trình phân bào hoặc ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong cơ thể có thể gây ra sự không phân li của tất cả các cặp NST trong quá trình phân bào.

  – Trường hạp a: Sự hình thành thể đa bội do rốì loại nguyên phân.

  –  Trường hợp b: Sự hình thành thể đa bội do rối loạn giảm phân.

  su-khong-phan-li-trong-mot-cap-nhiem-sac-the-nao-do-trong-giam-phan-o-co-the-luong-boi-tao-ra-gi

  0
  2021-11-21T04:11:59+00:00

  Đáp án:thể đa bội

   

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )