Sự kiện có ý nghĩa lớn lao” tách con người ra khỏi thế giới động vật ” là: A, Chuyển biến từ vượn thành người B, Tạo ra lửa C, C

Question

Sự kiện có ý nghĩa lớn lao” tách con người ra khỏi thế giới động vật ” là:
A, Chuyển biến từ vượn thành người
B, Tạo ra lửa
C, Chế tạo ra cung tên
D, Chế tạo được công cụ đồ đá mới

in progress 0
Aubrey 4 tháng 2021-08-17T16:50:33+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:52:14+00:00

  => B. Tạo ra lửa

  0
  2021-08-17T16:52:18+00:00

  Sự kiện có ý nghĩa lớn lao” tách con người ra khỏi thế giới động vật ” là:

  A, Chuyển biến từ vượn thành người

  B, Tạo ra lửa

  C, Chế tạo ra cung tên

  D, Chế tạo được công cụ đồ đá mới

  `Huyy`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )