Sự kiện đánh dấu Quang Trung quyết tâm đánh tan giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc

Question

Sự kiện đánh dấu Quang Trung quyết tâm đánh tan giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-10-02T15:07:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:09:33+00:00

  _ Trận Ngọc Hồi – Đống Đa

   

  0
  2021-10-02T15:09:54+00:00

  Chiến thắng Rạch Gầm -Xoài Mút( theo mình là thế )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )