Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp dành lại độc lập cho tổ quốc?

Question

Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp dành lại độc lập cho tổ quốc?

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-06T17:57:22+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:58:34+00:00

  Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước. tick cho mh ạ

  0
  2021-10-06T17:58:56+00:00

  Sự kiện lịch sử đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự dành lại độc lập cho đất tổ quốc là: Chiến thắng Bạch Đằng năm 928 dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền

  BẠN CHO MIK CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )