sự kiện mở đầu cho thắng lợi cách mạng tư sản pháp là?

Question

sự kiện mở đầu cho thắng lợi cách mạng tư sản pháp là?

in progress 0
Ximena 1 tuần 2021-12-03T12:35:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:37:44+00:00

  Ngày 14/7/1789 quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công chiếm pháo đài nhà tù Baxti, sau đó lần lượt làm chủ các cơ quan và vị trí quan trọng trong thành phố

  => Cuộc tấn công pháo đài Baxti đã mở đầu cho thắng lợi cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ XVIII

  0
  2021-12-03T12:37:51+00:00

  Quần chúng nhân dân tấn công ngục baxti và dành thắng lợi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )