Sự kiện nào đánh dấu bầu không khí tiền khởi nghĩa lan rộng khắp cả nước (1945)? A. Phong trào “phá kho thóc, giải quyết nạn đói”. B. Đội Việt Nam Tuy

Question

Sự kiện nào đánh dấu bầu không khí tiền khởi nghĩa lan rộng khắp cả nước (1945)?
A. Phong trào “phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.
B. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thành lập.
C. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp.
D. Khu giải phóng Việt Bắc mở rộng.

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-07-09T22:00:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:01:56+00:00

  Sự kiện đánh dấu bầu không khí tiền khởi nghĩa lan rộng khắp cả nước ( 1945 )

  Đáp ánD ( Đầu tháng 5-1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị Đại hội quốc dân. Ngày 4-6-1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời, trở thành căn cứ địa của cả nước. ) 

  ( Mk tìm hiểu từ sách Lịch sử Việt Nam ạ ) 

  * Xin CTLHN nha …….!
  #nocopy 

  #khanhlinh_k8

  0
  2021-07-09T22:02:13+00:00

  Sự kiện nào đánh dấu bầu không khí tiền khởi nghĩa lan rộng khắp cả nước (1945)?

  A. Phong trào “phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.

  B. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thành lập.

  C. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp.

  D. Khu giải phóng Việt Bắc mở rộng.

  => Đáp án D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )