sự kiện nào mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc ?

Question

sự kiện nào mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc ?

in progress 0
Madelyn 6 ngày 2021-12-04T07:12:46+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:14:37+00:00

  * Sự kiện mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc là cuộc Chiến tranh thuốc phiện (1840 – 1842):

  Viện cớ chính quyền Mãn Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh thực dân Anh đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược TQ, được gọi là cuộc Chiến tranh thuốc phiện. Chính quyền Mãn Thanh phải kí hiệp ước Nam Kinh

  -> mốc mở đầu quá trình biến TQ từ 1 nước PK độc lập trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến

  => Sau chiến tranh thuốc phiện các nước đế quốc từng bước xâu xé TQ. Đến cuối thế kỉ XIX Đức đã chiếm vùng Sơn Đông; Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử; Pháp chiếm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông; Nga, Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )