Sử lí tình huống Để tranh thủ thời gian trong giờ học Hà thường mang bài tập của các môn khác gia làm có bạn khen Hà làm việc có năng suất và làm theo

Question

Sử lí tình huống Để tranh thủ thời gian trong giờ học Hà thường mang bài tập của các môn khác gia làm có bạn khen Hà làm việc có năng suất và làm theo Hà .Em có tán thành cách làm ko vì sao??

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-14T18:07:46+00:00 2 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T18:09:11+00:00

  Cách làm của Hà không đúng với biểu hiện của làm việc có năng suất, mà là biểu hiện thiếu khoa học và vi phạm nội quy học tập.

  0
  2021-09-14T18:09:19+00:00

  Em không tán thành cách làm của Hà. Vì làm việc có năng xuất là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định. Và bạn Hà làm như vậy là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng và đang vi phạm nội quy học tập.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )