sử lớp 8 tổ chức bộ máy cai trị của thực dân pháp ở đông dương nhằm mục đích gì?

Question

sử lớp 8 tổ chức bộ máy cai trị của thực dân pháp ở đông dương nhằm mục đích gì?

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-28T15:38:10+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:39:47+00:00

  May cho ban là mình học lớp 8 và qua bài này rồi:

  Tổ chức bộ máy cai trị của thực dân pháp ở đông dương nhằm mục đích:

  +tạo ra một bộ máy thống nhất dễ cai trị 3 nước đông dương ( Đại việt, Cam-Pu-Chia, Lào)

  +nhìn chung bộ máy chính quyền của pháp từ trung ương đến địa phương đều do thực dân pháp chi phối và tăng cường ách áp bức, kìm hẹp, để tiến hành khai thác 3 nước đông dương=>làm giàu cho chủ nghĩa tư bản pháp.

  +thống nhất 3 nước đông dương thành một bộ máy để dễ cai trị

  +biến các nước phong kiến thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến

  Chúc bạn học tốt!!!

  0
  2021-09-28T15:40:08+00:00

  – Tổ chức bộ máy cai trị chặt chẽ, bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều do thực dân Pháp chi phối.

  – Có sự kết hợp giữa Nhà nước thực dân và chính quyền phong kiến

  => Nhà nước thuộc địa nửa phong kiến 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )