sự nở vì nhiệt các chất giảm dần theo thứ tự a)rắn, lỏng, khí b)lỏng, khí, rắn c)rắn, khí, lỏng d)khí, lỏng, rắn

Question

sự nở vì nhiệt các chất giảm dần theo thứ tự
a)rắn, lỏng, khí
b)lỏng, khí, rắn
c)rắn, khí, lỏng
d)khí, lỏng, rắn

in progress 0
Josie 1 năm 2021-10-27T20:07:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:08:21+00:00

  D.

  0
  2021-10-27T20:08:59+00:00

  Đáp án:d

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )