Sự oxi hóa, sự khử là gì? Phản ứng oxi hóa khử là gì? Cách cân bằng phương pháp oxi hóa khử.

Question

Sự oxi hóa, sự khử là gì?
Phản ứng oxi hóa khử là gì?
Cách cân bằng phương pháp oxi hóa khử.

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-09-09T05:06:31+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T05:07:49+00:00

  Hiểu theo cách lớp 8, sự oxi hoá là sự nhường oxi, sự khử là sự chiếm oxi trong phản ứng hoá học.

  – Sự oxi hoá là sự nhường e, sự tăng số oxi hoá. Chất khử tham gia sự oxi hoá. 

  – Sự khử là sự nhận e, sự giảm số oxi hoá. Chất oxi hoá tham gia sự khử.

  Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng có cả sự oxi hoá và khử, tức là có sự tăng, giảm số oxi hoá của một (số) nguyên tố. 

  Cân bằng phản ứng oxi hoá khử theo phương pháp thăng bằng e: tổng số e nhường bằng tổng số e nhận.

  – Xác định chất oxi hoá, chất khử và nguyên tố tham gia sự khử, sự oxi hoá trong các chất đó. 

  – Viết quá trình cho, nhận e. Những trường hợp như $Fe_3O_4$ thành $Fe_2(SO_4)_3$ thì cân bằng hệ số Fe ngay trong quá trình nhường e: $6Fe^{+8/3}\to 6Fe^{+3}+2e$

  – Thăng bằng số e cho, nhận. Đặt hệ số vào phương trình. Lưu ý có những chất vừa oxi hoá hoặc khử, vừa là môi trường; hoặc vừa oxi hoá vừa khử (tự oxi hoá khử).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )