Sự phân chia bề mặt trái đất ra 24 khu vực giờ có thuận lợi về mặt sinh hoạt và đời sống không ????

Question

Sự phân chia bề mặt trái đất ra 24 khu vực giờ có thuận lợi về mặt sinh hoạt và đời sống không ????

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-13T02:48:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:49:54+00:00

  Không vì thế sẽ phân biệt nửa ngày nửa đêm

  0
  2021-10-13T02:49:55+00:00

  Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 múi giờ (mỗi mũi giờ rộng 15 độ kinh tuyến) tạo thuận lợi hơn cho sản xuất và đời sống nhé.

  Vì trước đây khi chưa chia múi giờ, thực tế giờ địa phương lấy đúng theo đường kinh tuyến rất phức tạp, Trái Đất có 360 kinh tuyến => trên TĐ sẽ có 360 múi giờ khác nhau. Việc chia múi giờ quá nhỏ như vậy gây phức tạp cho việc trao đổi thông tin, làm việc với nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )