sự phân hóa khí hậu của châu mĩ (của cả châu mĩ)

Question

sự phân hóa khí hậu của châu mĩ (của cả châu mĩ)

in progress 0
Allison 3 ngày 2021-09-03T19:04:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:06:13+00:00

  * Khí hậu Châu Mĩ được phân hoá như sau : 

  – Khí hậu Bắc Mĩ vừa phân hóa theo chiều bắc – nam, vừa phân hóa theo chiều tây – đông.

  + Theo chiều bắc – nam. Bắc Mĩ có 3 kiểu khí hậu khác nhau : hàn đới, ôn đới và nhiệt đới.

  + Theo chiều kinh tuyến :

  Phía tây kinh tuyến 100° T, ngoài khí hậu ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới còn có khí hậu núi cao, khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc.

  Phía đông của kinh tuyến 100° T hình thành một dải khí hậu cận nhiệt đới ven vịnh Mê-hi-cô.

  0
  2021-09-03T19:06:19+00:00

  Khí hậu phân hóa đa dạng:   

  + Theo chiều Bắc – Nam và Tây – Đông.   

  + Trong mỗi đới khí hậu đều có sự phân hóa theo chiều Tây – Đông.   

  + Sự phân hóa khí hậu theo độ cao.

  – Các vành đai khí hậu ở Bắc Mĩ: Hàn đới, ôn đới và nhiệt đới.

  – Kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )