Sự phát sinh giao tử ở nữ giới tạo ra mấy loại trứng? Việt kí hiệu các loại trứng đó?

Question

Sự phát sinh giao tử ở nữ giới tạo ra mấy loại trứng? Việt kí hiệu các loại trứng đó?

in progress 0
Clara 4 tuần 2021-11-22T13:03:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T13:05:11+00:00

  Đáp 

   

   

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-22T13:05:34+00:00

  Đáp án:cho ra 1 trứng và 3 thể cực,kí hiệu là chữ O có mũi tên đi lên bên trên

  Giải thích các bước giải:1 loại trứng x

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )