Sự phát triển của Ấn Độ dưới vương triều Gúp-ta được biểu hiện như thế nào?

Question

Sự phát triển của Ấn Độ dưới vương triều Gúp-ta được biểu hiện như thế nào?

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-11-24T14:27:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:28:40+00:00

  Về kinh tế:

  + Đã biết sử dụng rộng rãi công cụ bằng sắt, nông nghiệp phát triển.

  + Thủ công nghiệp: phát triển nghề luyện kim, dệt, biết chế tạo những đồ kim hoàn bằng vàng, bạc, ngọc,…

  – Về xã hội: đời sống nhân dân ổn định.

  – Về văn hóa:

  + Đạt nhiều thành tựu to lớn: Phật giáo, Ấn Độ giáo ra đời và phát triển, đã có chữ viết ban đầu,…

  + Đây là thời kì định hình của nền văn hóa Ấn Độ.

  0
  2021-11-24T14:28:54+00:00

  Sự phát triển của Ấn Độ dưới vương triều Gúp-ta được biểu hiện:

  – Về kinh tế:

  + Đã biết sử dụng rộng rãi công cụ bằng sắt, nông nghiệp phát triển.

  + Thủ công nghiệp: phát triển nghề luyện kim, dệt, biết chế tạo những đồ kim hoàn bằng vàng, bạc, ngọc,…

  – Về xã hội: đời sống nhân dân ổn định.

  – Về văn hóa:

  + Đạt nhiều thành tựu to lớn: Phật giáo, Ấn Độ giáo ra đời và phát triển, đã có chữ viết ban đầu,…

  + Đây là thời kì định hình của nền văn hóa Ấn Độ.

  => Dưới thời kì vương triều Gúp-ta, Ấn Độ được thống nhất, phục hưng và phát triển trên tất cả các mặt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )