sự phát triển của khoa học kĩ thuật thế kỉ 18-19 và khoa học kĩ thuật nửa đầu thế kỉ 20 đạt được những thành tựu rực rỡ nào

Question

sự phát triển của khoa học kĩ thuật thế kỉ 18-19 và khoa học kĩ thuật nửa đầu thế kỉ 20 đạt được những thành tựu rực rỡ nào

in progress 0
Lydia 1 giờ 2021-09-08T13:38:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:39:50+00:00

  Các ngành khoa học cơ bản như Hóa học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất,… đều đạt được những tiến bộ phi thường.

  – Vật lí học với sự ra đời của thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là thuyết tương đối có ảnh hưởng lớn của nhà bác học Đức An-be Anh-xtanh.

  – Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã được sử dụng như điện tín, điện thoại, rađa, hàng không, điện ảnh,…

  #Xin CTLHN cho nhóm :))))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )