Sự phát triển cuả phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đã làm tan rã hệ thống thuộc địa cu

Question

Sự phát triển cuả phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đã làm tan rã hệ thống thuộc địa cuả chủ nghĩa thực dân cũ như thế nào ? Mng giúp mình với ạ, mình cảm ơn nhìuu

in progress 0
Josephine 3 tuần 2021-07-08T20:42:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:44:28+00:00

  – Phát xít nhật đầu hàng, nhiều nước châu Á đã nổi dậy, thành lập chính quyền cách mạng 
  – Phong trào các nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Gi-nê Bít-xao xảy ra quyết luyệt nhằm lật đổ chế độ thống trị của Bồ Đào Nha.

  – Vào những năm 70-90 thế kỉ 10, chế độ phân biệt chủng tộc A-phác-thai được hủy bỏ

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-08T20:44:28+00:00

  pháp vs nhật 

  do tình hình phát xích đức đầu hàng , phát xích nhật kẻ thù của dt ,phong trào cách mạng diễn ra soi nổi , dưới sự lãnh đạo của việt minh . Đầu 7-1955 đã phá tan hệ thống thc địa của chúng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )