Sự phát triển văn hóa giáo dục thời Lê sơ? – văn hóa – giáo dục – chữ quốc ngữ

Question

Sự phát triển văn hóa giáo dục thời Lê sơ?
– văn hóa
– giáo dục
– chữ quốc ngữ

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-09-29T20:21:41+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:23:05+00:00

  – văn hóa: Văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế; văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

  – giáo dục: Thời Lê sơ (1428 – 1527), tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 Tiến sỹ và 20 Trạng nguyên.

  – chữ quốc ngữ: Dùng chữ cái La-tinh ghi âm tiêng việt và trả thành chữ  quốc ngữ

  0
  2021-09-29T20:23:13+00:00

  a.Văn học:

  Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.

  Nội dung: Yêu nước sâu sắc, niềm tự hào dân tộc,khí phách ,tinh thần bất khuất của dân tộc.

  b.Gíao dục

  Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường học, mở khoa thi.

  Nội dung học tập thi cử là sách của đạo nho.

  Một năm tổ chức ba kì thi: Hương – Hội – Đình

  => Giáo dục ,thi cử chặt chẽ, thường xuyên hơn,tuyển chọn được nhiều nhân tài.

  c.Chữ quốc ngữ

  Đupwcj người phương Tây dạy chữ cái La-tinh sau đó phên âm thahf  tiêng việt và trở thành chữ  quốc ngữ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )