Sự phong phú và đa dạng của sinh vật nước ta được thể hiện: A. Những điều kiện sống cho sinh vật thuận lợi. B. Nhiều khu bảo tồn tự nhiên và các vườn

Question

Sự phong phú và đa dạng của sinh vật nước ta được thể hiện:
A. Những điều kiện sống cho sinh vật thuận lợi.
B. Nhiều khu bảo tồn tự nhiên và các vườn quốc gia.
C. Các hệ sinh thái nông – lâm ngày càng mở rộng.
D. Sự đa dạng về gen di truyền và kiểu hệ sinh thái

in progress 0
Alice 2 tuần 2021-07-10T11:41:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:43:05+00:00

  Đáp án: D ( E thành thật xin lũi mụi ngừ)

  Sự phong phú và đa dạng của sinh vật nước ta được thể hiện:

  A. Những điều kiện sống cho sinh vật thuận lợi.

  B. Nhiều khu bảo tồn tự nhiên và các vườn quốc gia.

  C. Các hệ sinh thái nông – lâm ngày càng mở rộng.

  D. Sự đa dạng về gen di truyền và kiểu hệ sinh thái

  Chúc bạn học tốt????????

  0
  2021-07-10T11:43:13+00:00

  Sự phong phú và đa dạng của sinh vật nước ta được thể hiện:

  A. Những điều kiện sống cho sinh vật thuận lợi.

  B. Nhiều khu bảo tồn tự nhiên và các vườn quốc gia.

  C. Các hệ sinh thái nông – lâm ngày càng mở rộng.

  D. Sự đa dạng về gen di truyền và kiểu hệ sinh thái

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )