Sự sôi là gì? Trong quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng như thế nào?

Question

Sự sôi là gì? Trong quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng như thế nào?

in progress 0
Amaya 1 tháng 2021-09-16T18:01:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:03:13+00:00

  Đáp án:

   Vật Lý 6

  Giải thích các bước giải:

  Sự sôi là gì? 

  Sự sôi là quá trình chuyển trạng thái của một chất từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất trên mặt thoáng (áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại), bản chất của chất lỏng. 

  Trong quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng như thế nào?

  Trong quá trình sôi thì nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.

  0
  2021-09-16T18:03:48+00:00

  Đáp án:

  Sự sôi là quá trình chuyển trạng thái của một chất từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.

  Trong quá trình sôi nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )