Sự thắng lợi của 3 nước Dim-ba-bu-bê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi có ý nghĩa gì đối với châu Phi trên toàn thế giới ? *Bài số 3 LS 9

Question

Sự thắng lợi của 3 nước Dim-ba-bu-bê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi có ý nghĩa gì đối với châu Phi trên toàn thế giới ?
*Bài số 3 LS 9

in progress 0
Gianna 7 ngày 2021-12-06T18:11:15+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-06T18:12:23+00:00

    Đáp án:

    Thắng lợi của phong trào gpdt ở ba Nước này đã góp phần đưa đến sự thắng lợi hoàn toàn cho phong trào gpdt ở châu phi sau ctranh thế giới thứ hai. Đặc biệt là ở CH Nam phi chủ nghĩa Apacthai bị sụp đổ hoàn toàn. Thắng lợi ở châu phi cùng với phong trào gpdt ở các khu vực châu á và mĩ latinh đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới sâu sắc

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )