Sự thành lập, quá trình phát triển và một số thành tựa văn hóa của Cham-pa. Cần gấp ạ!

Question

Sự thành lập, quá trình phát triển và một số thành tựa văn hóa của Cham-pa. Cần gấp ạ!

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-08-04T19:45:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T19:46:45+00:00

  Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh:

  – Nông nghiệp:

  + Biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng sức kéo của trâu bò, biết làm ruộng bậc thang và xe guồng nước.

  + Trồng lúa một năm hai vụ, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

  + Nghề khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi,…) và đánh bắt cá phát triển.

  – Thủ công nghiệp: nghề làm gốm khá phát triển.

  – Thương nghiệp: Có sự giao lưu, buôn bán với các nước láng giềng.

  * Văn hóa:

  Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  – Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  – Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…

  Xin hay nhất ạ

  0
  2021-08-04T19:46:52+00:00

  * Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh:

  – Nông nghiệp:

  + Biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng sức kéo của trâu bò, biết làm ruộng bậc thang và xe guồng nước.

  + Trồng lúa một năm hai vụ, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

  + Nghề khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi,…) và đánh bắt cá phát triển.

  – Thủ công nghiệp: nghề làm gốm khá phát triển.

  – Thương nghiệp: Có sự giao lưu, buôn bán với các nước láng giềng.

  * Văn hóa:

  – Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  – Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  – Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  – Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )