sự thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân hay không?Tại sao?

Question

sự thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân hay không?Tại sao?

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-08-05T02:33:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:35:16+00:00

  thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân. Bởi vì:

  – Lực lượng của Lý Thiên Bảo, Lý Phật Tử vẫn còn ở Thanh Hóa. …

  – Cuộc chiến đấu của nhân dân ta còn tiếp diễn đưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục.

  tick mk + ctlhn nhaaa 

  0
  2021-08-05T02:35:35+00:00

  Thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân, vì:

  – Lực lượng của Lý Thiên Bảo , Lý Phật Tử đã đem một cánh quân lui về Thanh Hóa, chờ đợi thời cơ tiếp tục kháng chiến.

  – Triệu Quang Phục được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến. Nhân dân ta vẫn tiếp tục chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục.

  tham khảo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )