Sửa đổi văn bản cho phép ta thực hiện công việc? Chọn đáp án đúng nhất A Xóa hoặc chèn thêm một đoạn văn bản B. Chỉnh sửa một từ hoặc một cụm từ C.

Question

Sửa đổi văn bản cho phép ta thực hiện công việc? Chọn đáp án đúng nhất
A Xóa hoặc chèn thêm một đoạn văn bản
B. Chỉnh sửa một từ hoặc một cụm từ
C. Sửa đổi ký tự và từ, sửa đổi cấu trúc văn bản
D. Sửa đổi ký tự và sửa đổi cấu trúc văn bản

in progress 0
Gianna 2 tuần 2021-07-11T13:40:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:41:29+00:00

  Sửa đổi văn bản cho phép ta thực hiện công việc ? Chọn đáp án đúng nhất

  A Xóa hoặc chèn thêm một đoạn văn bản.

  B. Chỉnh sửa một từ hoặc một cụm từ.

  C. Sửa đổi ký tự và từ, sửa đổi cấu trúc văn bản.

  D. Sửa đổi ký tự và sửa đổi cấu trúc văn bản.

  Giải Thích : sửa đổi văn bản chính là sửa đổi ký tự và từ, sửa đổi cấu trúc văn bản.

  0
  2021-07-11T13:41:37+00:00

  `text{ Đáp Án + Giải Thích Các Bước Giải}`

  Sửa đổi văn bản cho phép ta thực hiện công việc? Chọn đáp án đúng nhất

  A Xóa hoặc chèn thêm một đoạn văn bản.

  B. Chỉnh sửa một từ hoặc một cụm từ.

  C. Sửa đổi ký tự và từ, sửa đổi cấu trúc văn bản.

  D. Sửa đổi ký tự và sửa đổi cấu trúc văn bản.

  Giải Thích: Vì sửa đổi văn bản chỉ giúp cho ta sử đổi kí tự và từ, sửa đổi cấu trúc văn bạn câu D cũng đúng nhưng chưa đầy đủ sửa đổi văn bản ko cho ta Đáp Án như A và B giông như ta ; trên hoidap ta vẫn được sửa câu trả lười nhưng ta chỉ sửa được các chữ;kí tự;…

  `color{red}text{xin hay nhất ạ}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )