Suất điện đông và điện trở trong của Pin có thay đổi hay không ? Vì sao ?

Question

Suất điện đông và điện trở trong của Pin có thay đổi hay không ? Vì sao ?

in progress 0
Elliana 6 ngày 2021-12-03T13:01:03+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-03T13:02:51+00:00

    Đáp án:

    Suất điện động không thay đổi; điện trở tăng dần.

    Giải thích các bước giải: Mỗi pin có suất điện động nhất định và không thay đổi. Khi pin hoạt động một thời gian, điện trở của pin tăng dần, khi điện trở của nó quá lớn, viên pin sẽ chết.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )